Matlamat Pembangunan Mampan (SDG)

  Pengenalan SDG

  Matlamat Pembangunan Mampan atau dikenali dengan Sustainable Development Goals (SDG) adalah agenda yang dibawa semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak awal 2015. Terdapat 17 matlamat yang telah ditetapkan demi mencapai resolusi bersama "Mengubah Dunia Kita:Agenda 2030 untuk Pembangunan Mampan". Resolusi ini telah dilakukan sebagai perjanjian antara kerajaan daripada 193 negara untuk membina prinsip-prinsip bagi mendapatkan masa hadapan yang dunia mahukan (The Future We Want). SDG mempunyai senarai sasaran yang berbagai untuk dicapai (169 sasaran) bagi mencapai 17 gol yang meliputi penyelesaian keatas isu pembangunan sosial dan ekonomi termasuk kemiskinan, kelaparan, kesihatan, pendidikan, pemanasan global, air, sanitasi, tenaga, urbanisasi, alam sekitar dan keadilan sosial.  Matlamat-matlamat Pembangunan Mampan 2023

  SDG

  Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) merangkumi unsur-unsur sosial (56%), ekonomi (20%) dan alam sekitar (24%). SDGs merupakan teras agenda 2030 bagi pembangunan mampan yang dipersetujui oleh Ketua-ketua Negara dan masyarakat antarabangsa pada 25 September 2015 di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) (Economic Planning Unit, 2017). 
   SDGs merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. MDGs mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran. Manakala SDGs diperluaskan kepada 17 matlamat dan 169 sasaran dengan matlamat bagi meneruskan agenda 2030 mencapai keseimbangan dalam tiga dimensi pembangunan mampan iaitu merangkumi sosial, ekonomi dan alam sekitar (Department of Statistics, Malaysia, 2018).
  Pelaksanaan SDGs adalah bermatlamat untuk menjamin generasi masa depan supaya mereka mampu untuk mendapat semua keperluan asas yang diperlukan. Program ini meliputi people (manusia), planet (planet), prosperity (kesejahteraan), peace (keamanan), dan partnership (rakan strategik), yang diharapkan dapat mengakhiri permasalahan yang sedang dialami sekarang oleh negara-negara sedang membangun (Economic Planning Unit, 2017).

  Sasaran bagi setiap Matlamat Pembangunan Mantan 2023

  Berikut adalah sasaran bagi SDG (boleh tekan pada setiap imej berikut untuk maklumat lanjut) :
  Heading-SDG1.png
  heading-sdg3.png
  heading-sdg5.png
  heading-sdg7.png
  heading-sdg9.png
  heading-sdg11.png
  heading-sdg13.png
  heading-sdg15.png
  heading-sdg17.png
  heading-sdg2.png
  heading-sdg4.png
  heading-sdg6.png
  heading-sdg8.png
  heading-sdg10.png
  heading-sdg12.png
  heading-sdg14.png
  heading-sdg16.png

  Matlamat Yang Berkait dengan Zakat, Sedekah dan Wakaf di UiTM

  Image
  SDGs
  Jenis Bantuan Zakat
  Kategori Asnaf
  Bantuan Zakat
  Tiada Kemiskinan
  1.Bantuan Kewangan
  2. Bantuan Menyelesaikan Hutang
  3. Bantuan Ibn Sabil
  Fakir Miskin, Muallaf
  Gharimin
  Ibn Sabil


  Sifar Kelaparan
  Bantuan Kewangan
  Fakir Miskin
  Kesihatan &
  Kesejahteraan
  1. Bantuan Takaful
  2. Bantuan Perubatan
  3. Bantuan al-Riqab
  Fakir Miskin
  Fakir Miskin 
  Al-Riqab


  Pendidikan Berkualiti

  Bantuan Am Persekolahan
  Bantuan Am Pelajaran IPT
  Bantuan Persediaan IPT

  Fakir Miskin
  Fi Sabilillah


  SDGs
  Jenis Bantuan Zakat
  Kategori Asnaf
  Bantuan Zakat
  Pengembangan Kerjaya &
  Pengukuhan Ekonomi
  1.Bantuan Perniagaan
  2. Bantuan Pertanian
  Fakir Miskin,
  Muallaf
  Kelestarian Bandar &
  Komuniti

  Bantuan Perkahwinan
  Bantuan Guaman SyariBantuan Musibah
  Bantuan Deposit Sewa Rumah
  Bantuan Membina Rumah

  Fakir Miskin
  Institusi Damai, Adil &
  Kuat
  Ketelusan Institusi Zakat dalam
  Kutipan dan Agihan Zakat
  Amil
  Rakan Stratergi untuk
  Mencapai Matlamat

  Rakan Individu dan
  Syarikat Korporat dalam
  Kutipan dan Agihan Zakat

  Amil

  Bahagian Zakat, Sedekah Dan Wakaf

  Pautan Kerajaan

  Pautan Pantas

  Hubungi Kami

  Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf
  Aras Bawah
  Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
  Universiti Teknologi MARA,
  40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA

  ☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
   Email: bzsw@uitm.edu.my

  Ikuti Kami

  • Tiktok
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Telegram

  Pautan Rasmi

  VISITOR

  Today 43

  Yesterday 41

  Week 84

  Month 402

  All 20323

  © 2023 COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA                                        Disclaimer & Copyright | Privacy Statement | ICT Security Policy