pENGENALAN

  Latar Belakang ZAWAF

  • Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) bermula dengan penubuhan Unit Zakat secara rasmi pada 16 Jun 1998. Matlamat utama penubuhannya adalah untuk melaksana dan menguatkuasakan memorandum perjanjian yang telahpun dipersetujui bersama antara ITM dengan MAIS. 
  • Unit Zakat ITM ketika itu berperanan mengendalikan urusan kutipan zakat dalam kalangan warga UiTM dan menyerahkan keseluruhan kutipan tersebut kepada pihak MAIS. Imbalan daripada tanggungjawab kutipan tersebut, Unit Zakat ITM akan menerima pulangan kembali sebanyak 50 peratus.
  • Mulai tahun 2019, pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menambah Ibnu Sabil di dalam senarai asnaf yang dibenarkan agihan menjadikan jumlahnya 5 asnaf. Pada peringkat awal penubuhan, struktur Unit Zakat diletakkan di bawah Penolong Rektor Pusat Khidmat Islam Bersepadu (PKIB) hingga Jun 2001. Bermula bulan Jun 2001 hingga 13 Jan 2004, unit ini terletak di bawah seliaan Hal Ehwal Pelajar (HEP). Seterusnya bermula pada 13 Januari 2004 Unit Zakat terletak di bawah seliaan Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU).
  • Pada tahun 2012, CITU telah dinaiktaraf menjadi fakulti dengan nama Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS). Selaras dengan penjenamaan dan penstrukturan semula, unit zakat dinaiktaraf menjadi Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf ACIS UiTM. Bermula 1 Ogos 2019, telah berlaku penstrukturan semula dan Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf telah dipisahkan daripada pengurusan ACIS.Dengan penstrukturan baharu ini, ia telah dinaik taraf menjadi Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF) dan diletakkan di bawah seliaan Naib Canselor UiTM.
  • Pada peringkat awal penubuhannya, Unit Zakat hanya terdiri daripada dua orang kakitangan sahaja iaitu seorang ketua dan kerani kanan. Selaras dengan transformasi dan perkembangan semasa, ZAWAF kini mempunyai seramai sembilan orang kakitangan yang terdiri daripada seorang pengarah dan dibantu oleh lapan orang kakitangan iaitu seorang pengurus zakat, tiga orang pegawai eksekutif, seorang kerani kanan, seorang orang kerani, seorang pegawai khidmat pelanggan dan seorang pemandu.
  • Tanggungjawab utama ZAWAF ialah untuk menguruskan kutipan zakat dalam kalangan warga UiTM dan orang ramai. Antara jenis bayaran zakat yang diterima ialah Zakat Pendapatan, Zakat Perniagaan, Zakat Pelaburan, Zakat Simpanan, Zakat Saham, Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Zakat Emas dan Perak, Zakat Fitrah dan Qada Zakat.
  • Mekanisma kutipan zakat di UiTM dilaksanakan melalui beberapa cara antaranya melalui Skim Potongan Gaji (SPG) secara bulanan. Selain itu, bayaran zakat di kaunter secara tunai / cek juga boleh dilakukan dengan hadir ke pejabat ZAWAF.
  • Namun, disebabkan oleh kekangan wabak COVID-19 yang melanda dunia, ZAWAF menyediakan alternatif saluran pembayaran mudah iaitu secara atas talian (online). Kaedah terbaharu ini tenyata lebih efisien, mudah dan cepat serta menepati dua keperluan semasa iaitu mencegah pandemik COVID-19 dan transformasi pengurusan ZAWAF kearah bebas tunai (cashless) dalam semua urusan.
  • Proses pengagihan zakat di UiTM pula dilaksanakan berpandukan kepada garis panduan Sistem Agihan Zakat Negeri Selangor (1999) yang disediakan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak (Fatwa) Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
  • Garis panduan tersebut kini dikenali sebagai panduan Penentuan Had al-Kifayah Negeri Selangor. Pada peringkat awal, manfaat agihan zakat UiTM hanya dikhususkan kepada warga UiTM yang terletak di negeri Selangor sahaja.
  • Namun, bermula pada tahun 2012 sehingga kini, manfaat agihan zakat UiTM turut boleh dinikmati oleh warga UiTM di seluruh negara.

  Ketua / Pengarah


  Profesor Dr. Haji Muhammad Rahimi Osman

  Fakta : Ketua kepada Unit Zakat ITM pada 1998 ini adalah antara ahli Kumpulan Perunding Program Q5S yang menyiapkan kertas kerja bagi meningkatkan proses penerapan nilai-nilai Islam di ITM.

  Profesor Madya Baharuddin Syam

  Fakta : Mengikut sejarah Unit Zakat, Profesor Madya Baharuddin adalah antara ketua terawal yang mengalami perubahan pada struktur di Unit Zakat yang kemudiannya diletakkan di bawah Penolong Rektor Pusat.

  Ustaz Subkhi Shaien

  Fakta : Ketua terawal yang mengendali Unit Zakat ketika pertama kali di letakkan di bawah seliaan Hal Ehwal Pelajar (HEP)

  Ustaz Nazrudin Hashim

  Fakta: Pada 13 Januari 2004, Ustaz Nazrudin adalah ketua Unit Zakat yang pada ketika itu berpindah dari HEP ke bawah seliaan Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU)

  Profesor Madya Dr. Ghafarullahuddin Hj.Din

  Fakta: Ketua ini juga adalah ahli perunding program Q5S bersama Profesor Haji Muhammad Rahimi Osman bagi merealisasikan tuntutan Syahadah dengan usaha peningkatan 5S(Sunnah, Solat, Siyam, Syaksiah, Sadaqah) di UiTM. Selain itu, dibawah naungan ketua ini jugalah, Unit Zakat telah dijenamakan Unit Zakat, Sedekah dan Wakaf dan seterusnya berubah pula kepada Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf dibawah ACIS (dijenamakan semula dari CITU)

  Dr.Najahudin Lateh

  Fakta: Dibawah naungan Dr. Najahudin Lateh, pada tanggal 1 Ogos 2019, Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf telah dijenama sebagai Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf serta dipindahkan kawal selia di bawah Naib Canselor.

  Profesor Madya Dr. Mohd Asyrof Zaki Bin Yaakob (Terkini)

  Fakta: Pengarah ini telah berjaya menjenamakan Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf dengan shortform ZAWAF. ZAWAF telah berjaya transformasi kepada cashless dalam urusan kewangan yang efisien disebabkan wabak Covid-19 dan telah meraih kutipan zakat tertinggi pada 2021 dan memenangi banyak anugerah.

  Kronologi Tertubuhnya
  Bahagian Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZAWAF)

  Bahagian Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZAWAF)

  Bahagian Zakat, Sedekah Dan Wakaf

  Hubungi Kami

  Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf
  Aras Bawah
  Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
  Universiti Teknologi MARA,
  40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA

  ☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
   Email: bzsw@uitm.edu.my

  Ikuti Kami

  • Tiktok
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Telegram

  Pautan Rasmi

  VISITOR

  Today 42

  Yesterday 41

  Week 83

  Month 401

  All 20322

  © 2023 COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA                                        Disclaimer & Copyright | Privacy Statement | ICT Security Policy